Du har 0 varer i din handlekurv.

Kundevognen er tom.

Sum varer
Alle priser inkluderer toll og mva.
 • Europas største golfvarehus
 • Internettsalg siden 1998
 • Prøv i 30 dager

Integritetspolicy


HVORFOR EN INTEGRITETSPOLICY?

Dormy verner om din personlige integritet. Vi bestreber oss derfor alltid på å beskytte dine personopplysninger så godt som mulig, etterleve de til enhver tid gjeldende lover og regler for personopplysningsvern. Gjennom denne integritetspolicy vil vi informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles av Dormy. Denne policyen hjelper deg som kunde til blant annet å forstå hva slags opplysninger Dormy samler inn og hvordan de anvendes.

Denne integritetspolicy retter seg til deg som er medlem i vårt medlemsprogram, Mitt Dormy. I tillegg til denne integritetspolicy gjelder også de allmenne vilkår for vårt medlemsprogram, Mitt Dormy.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dormy Golf & Fashion AB, org.nr. 556486-7637, med adresse Salamandervägen 29, 702 36 Örebro er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Dormy Golf & Fashion AB er eier av alle Dormy golfvarehus, Dormy Outlet, dormy.com (og øvrige landsdomener og relaterte domener som peker mot dormy.com) og dormypromotion.se og samlet kalles de i dette dokument ”Dormy”, "vi", "oss" og "vår".

Dormy har en felles IT-infrastruktur der alle forretningstransaksjoner med tilhørende personopplysninger og databaser (”Data”) håndteres og eies sentralt av Dormy. Dormy er således personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er derfor ansvarlig for at dine opplysninger håndteres på en korrekt og sikker måte i samsvar med aktuell lovgivning.

PERSONOPPLYSNINGER SOM VI BEHANDLER OM DEG

Personopplysninger som du har oppgitt til oss
Vi samler inn og lagrer oppløysninger om deg som du selv oppgir til oss. De opplysninger vi samler inn og lagrer er navn, post- samt eventuell leveringsadresse, personnummer, e-post og mobilnummer. Vi samler også inn opplysninger om dine kjøp så som informasjon om kjøpte varer, pris, dato og butikk for kjøpet og eventuelle returer. Om du deltar i et arrangement eller kontakter vår kundeservice samler vi også inn dine personopplysninger angående dette. Ovennevnte opplysninger må vi samle inn for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.

Personopplysninger som vi har samlet inn fra deg
Når du handler hos Dormy, besøker dormy.com eller på andre måter samhandler med oss, samler vi inn dine personopplysninger. Dormy behandler informasjon om de varer du har kjøpt, klikket på eller lagt i din handlekurv. Vi behandler også opplysninger om din kjøpshistorikk, dine jnnkjøpsmønster og dine preferanser som kunde hos oss. Vi behandler også språkinnstillinger, geografisk informasjon og andre data vi får i forbindelse med ditt besøk på dormy.com.

Personopplysninger som vi har samlet inn fra tredjepart
Der vi ikke har fullstendig personnummer vil Dormy påføre denne informasjonen, via ekstern leverandør, for sikker identifisering. For å kunne holde en god kundeg registertjeneste for våre medlemmer i Mitt Dormy. Samlingen kan også gjøres av våre heleide datterselskaper, som, når det er hensiktsmessig, fungerer som personlig dataregister for Dormy.

HVORDAN ANVENDER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi anvender dine personopplysninger for følgende formål:

 • For å kunne fastslå din identitet og oppdatere dine adresseopplysningerli>
 • Kontroll av din alder ved e-handel og eller for medlemskap i Mitt Dormy
 • Etablere håndtering av din konto hos Mitt Dormy
 • For å gi deg informasjon om og behandle dine kjøp på dormy.se, for eksempel ordrebekreftelser, leveranseinformasjon, levering og garantispørsmål.
 • For å levere dine kjøp på dormy.com til din oppgitte adresse
 • Ved delbetaling eller kreditt og kjøp på dormy.se sendes dine opplysninger til Kreditföretaget og samarbeidspartner for betalingsløsninger på dormy.com
 • For å kunne tilby digitale kvitteringer for dine kjøp i butikk
 • For å sende nyhetsbrev og annen markedsføring til deg
 • For å samle inn og analysere informasjon om dine kjøp, som vi legger til grunn for tilbud samt markedsføring av både generell og spesifisert art
 • For å forbedre vår kommunikasjon, service, produkter og tjenester
 • For å kunne tilby fordeler koblet til ditt personlige medlemskap
 • For å kunne tilpasse dormy.com etter din atferd og dine preferanser
 • For å kunne besvare dine spørsmål
 • Invitere til arrangementer
 • Kundeundersøkelserr
 • For følgende formål behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse: Dormy behandler opplysninger om ditt kjøp for å oppfylle kravene i henhold til for eksempel bokføringsloven og forbrukerkjøpsloven.
 • Om du ikke oppgir dine personopplysninger til oss har vi ikke mulighet til å oppfylle vår avtale eller våre forpliktelser i forhold til deg.

LOVLIG GRUNN FOR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personopplysninger i Mitt Dormy skjer på det lovlige grunnlaget at Dormy skal kunne oppfylle en avtale. Avtalen omfatter dels kjøp som sådan, dels avtalen om medlemsvilkårene som gir både rettigheter og plikter til partene. Som medlem har du når som helst rett til å tre ut av Mitt Dormy gjennom å gi beskjed om det, hvorpå behandlingen som gjelder personopplysninger angående medlemsfordeler, profilering og forpliktelser opphører, se videre under rubrikken Mine rettigheter.

En kortere tid etter utmeldingen av Mitt Dormy kan personopplysninger for enkelte kjøp behandles med støtte av interesseavveining.

Når det gjelder personopplysningsbehandling for å oppfylle krav som stilles av eksempelvis bokføringsloven, merverdiavgiftsloven og forbrukerkjøpsloven, er det rettslige grunnlaget for behandlingen en rettslig forpliktelse.

DIREKTEMARKEDSFØRING OG PROFILERING

Direktemarkedsføring
Dormy vil behandla dine personopplysninger for markedsføringsformål. Dine opplysninger kan komme til å anvendes for direktemarkeddsføring, nyhetsbrev, kundeundersøkelser samt for statistikkformål og kan benyttes for utsendelse per post, e-post og SMS til deg frem til det at du avregistrerer din konto eller trekker tilbake ditt samtykke. Du kan når som helst i dine innstillinger, på dormy.se eller ved kontakt med kundeservice, tilpassa gjennom hvilke kanaler du ønsker at Dormy kontakter deg. Avsender for utsendelser er Dormy golf & Fashion AB.

Profilering
Dormy vil behandle dine personopplysninger for å analysere din kjøphistorikk, din kjøpsatferd og din atferd på dormy.com med henblikk på å få mer kunnskap om deg som kunde og våre kunder i allmennhet samt for å kunne forbedre våre tilbud (profilering). For samme formål kan vi også komma til å behandle eventuelle personlige ønskemål eller preferanser som du har oppgitt til oss, f.eks. informasjon om at du er interessert i en spesiell kategori varer. Dette gjør vi gjennom å analysere hvilke kjøp du tidligere har gjort og hvilke varer du har sett på eller lagt i handlekurven på dormy.com. Basert på denne informasjonen kommuniserer vi spesifiserte budskap til deg. Gjennom å samtykke til denne integritetspolicy godkjenner du også profilering av dine personopplysninger.

HVEM KAN FÅ TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger vil ikke bli overført eller solgt til tredjeparter i reklameøyemed. Dine personopplysninger kan likevel oppgis til tredjeparter dersom dette kreves for å skaffe tjenester til deg, for eksempel til leverandører for å håndtere transporten av bestilte produkter og for distribuering av tilbud. Vi oppgir også dine personopplysninger til tredjeparter for oppdatering og påføring av informasjon fra folkeregisteret.

Vi oppgir dine personopplysninger til følgende;

 • Leverandører av IT-system innen utvikling og support. Disse virksomhetene leverer tjenester, tekniske løsninger og plattformer for Dormys medlemsprogram.
 • Leverandører av adresseopplysninger. Dormy benytter en akkreditert leverandør for automatisk henting og oppdatering av dine adresseopplysninger hos folkeregisteret;
 • Dormy datterselskap
 • Samarbeidspartnere som håndterer betaling. For å håndtere betalinger som gjøres av Dormys kunder benytter vi oss av leverandører for å garantere sikre betalingsløsninger.
 • Vi sender kun de opplysningene som er nødvendige.
 • Som medlem i Mitt Dormy oppgir vi ikke dine personopplysninger til andre samarbeidspartnere eller organisasjoner. De tilbud du får som medlem i Mitt Dormy er alltid avsender Dormy med fullstendig kontroll av oss.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Dormy iverksetter de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som kreves av loven for å se til at dine personopplysninger ikke manipuleres, går tapt eller ødelegges eller at uvedkommende personer får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres stadig i takt med den tekniske utviklingen..

HVOR LAGRES DINE OPPLYSNINGER?

Dormy lagrer alle personopplysninger som samles inn fra deg i EU og EØS. Vi oppgir ikke personopplysninger til tredjeparter, unntatt i situasjoner da dette er et krav som følger av en lovbestemt plikt eller for å oppfylle våre forpliktelser mot deg som kunde. Se mer informasjon under avsnittet "Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger".

HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Når du oppgir dine personopplysninger til Dormy gir du samtykke til at Dormy kan registrere og lagre kjøp samt behandle de angitte opplysningene for ovennevnte formål.

Vi behandler aldri dine personopplysninger for en lengre periode enn det som er tillatt etter gjeldende lov, forskrift, praksis eller myndighetsbeslutning. Data kan eksempelvis lagres lengre dersom det kreves i henhold til forbrukerkjøpsloven eller bokføringsloven. Personopplysningene lagres og behandles i Dormys IT-system. Som medlem i MittDormy lagres dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss. Opplysninger om dine innkjøp lagres likevel kun i 60* måneder etter siste innkjøp. Du kan når som helst kontakte oss og avslutte ditt medlemskap og be om at vi sletter dine personopplysninger.

*Grunnen til at vi lagrer opplysninger om dine innkjøp i 60 måneder etter siste kjøp er at våre produkter er engangssalgsvarer med lengre levetid. For å hjelpe deg med beste service også etter ditt siste kjøp har vi valgt denne tidshorisonten.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger og få informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som fins lagret hos oss, formålene med behandlingen av disse personopplysningene, de mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene er blitt eller skal oppgis til, den aktuelle tidsperioden eller kriteriene for å fastslå hvor lenge personopplysningene kommer til å lagres. Du kan kontakte vår kundetjeneste på adressen nedenfor og be om å få informasjonen sendt per post eller e-post. For din sikkerhet sendes denne informasjonen kun til din folkeregisteradresse eller oppgitt e-post i vår kundedatabase.

Dersom du mener at de personopplysningene Dormy har behandlet er feilaktige eller er behandlet i strid med gjeldende lovgivning har du også rett til å be om at disse personopplysningene rettes, blokkeres eller fjernes. Dette gjør du gjennom å kontakte vår Kundeservice. Dormy har i enkelte tilfelle plikt etter loven til å behandle dine personopplysninger til tross for at du har bedt om disse skal fjernes.

Er du medlem i Mitt Dormy kan du når som helst tilbakekalle eller endre de samtykkene du har avgitt eller avslå videre kommunikasjon via www.dormy.com/no , kontakte kundetjeneste. Dersom du har avgitt et samtykke til Dormy angående Dormys personopplysningsbehandling, kan du når som helst tilbakekalle et slikt samtykke, gjennom å kontakte vår kundetjeneste eller logge inn på Mitt dormy på www.dormy.com/no.Dormy har likevel rett til å fortsette å behandle dine personopplysninger i den utstrekning det trengs for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som avtalepart.

For det tilfelle at du ønsker å få overført de personopplysningene du har avgitt slik at du kan anvende dem på andre områder (dataportabilitet) ber vi deg kontakte Dormy.

Dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med gjeldende lovgivning, har du alltid rett til å avgi en klage til Datatilsynet.

LENKER TIL ANDRE SIDER

På dormy.com og dormypromotion.se kan det forekomme lenker til eksterne nettsider som Dormy ikke har bestemmende innflytelse over. Disse omfattes ikke av denne policy.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer dine personopplysninger eller om du vil portere dine opplysninger, kontakter du dataskydd@dormy.se. Når det gjelder håndtering av personopplysninger kan du også kontakte Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for denne håndteringen.
Adresse:
Dormy Golf & Fashion AB
Salamandervägen 29
702 36 Örebro
info@dormy.se

Tel: 0200-75 11 22
Dessa villkor har fastställts av Dormy gäller från och med 2019-03-15.