Du har 0 varer i din handlekurv.

Kundevognen er tom.

Sum varer
 • Europas største golfvarehus
 • Internettsalg siden 1998
 • Prøv på i 30 dager

Integritetspolicy


HVORFOR EN INTEGRITETSPOLICY?

Dormy verner om din personlige integritet. Vi bestreber oss derfor alltid på å beskytte dine personopplysninger så godt som mulig, etterleve de til enhver tid gjeldende lover og regler for personopplysningsvern. Gjennom denne integritetspolicy vil vi informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles av Dormy. Denne policyen hjelper deg som kunde til blant annet å forstå hva slags opplysninger Dormy samler inn og hvordan de anvendes.

Denne integritetspolicy retter seg til deg som er medlem i vårt medlemsprogram, Mitt Dormy. I tillegg til denne integritetspolicy gjelder også de allmenne vilkår for vårt medlemsprogram, Mitt Dormy

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dormy Golf & Fashion AB, org.nr. 556486-7637, med adresse Salamandervägen 29, 702 36 Örebro er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Dormy Golf & Fashion AB er eier av alle Dormy golfvarehus, Dormy Outlet, dormy.com (og øvrige landsdomener og relaterte domener som peker mot dormy.com) og dormypromotion.se og samlet kalles de i dette dokument ”Dormy”, "vi", "oss" og "vår".

Dormy har en felles IT-infrastruktur der alle forretningstransaksjoner med tilhørende personopplysninger og databaser (”Data”) håndteres og eies sentralt av Dormy. Dormy er således personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er derfor ansvarlig for at dine opplysninger håndteres på en korrekt og sikker måte i samsvar med aktuell lovgivning.

PERSONOPPLYSNINGER SOM VI BEHANDLER OM DEG

Personopplysninger som du har oppgitt til oss
Vi samler inn og lagrer oppløysninger om deg som du selv oppgir til oss. De opplysninger vi samler inn og lagrer er navn, post- samt eventuell leveringsadresse, personnummer, e-post og mobilnummer. Vi samler også inn opplysninger om dine kjøp så som informasjon om kjøpte varer, pris, dato og butikk for kjøpet og eventuelle returer. Om du deltar i et arrangement eller kontakter vår kundeservice samler vi også inn dine personopplysninger angående dette. Ovennevnte opplysninger må vi samle inn for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.

Personopplysninger som vi har samlet inn fra deg
Når du handler hos Dormy, besøker dormy.com eller på andre måter samhandler med oss, samler vi inn dine personopplysninger. Dormy behandler informasjon om de varer du har kjøpt, klikket på eller lagt i din handlekurv. Vi behandler også opplysninger om din kjøpshistorikk, dine jnnkjøpsmønster og dine preferanser som kunde hos oss. Vi behandler også språkinnstillinger, geografisk informasjon og andre data vi får i forbindelse med ditt besøk på dormy.com.

Personopplysninger som vi har samlet inn fra tredjepart
Der vi ikke har fullstendig personnummer vil Dormy påføre denne informasjonen, via ekstern leverandør, for sikker identifisering. For å kunne holde en god kunde- og registertjeneste for våre medlemmer i Mitt Dormy, innhenter Dormy regelmessig adresseopplysninger fra Statens personadresseregister (SPAR) som er en allment tilgjengelig kilde.

HVORDAN ANVENDER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi anvender dine personopplysninger for følgende formål:

 • For å kunne fastslå din identitet og oppdatere dine adresseopplysningerli>
 • Kontroll av din alder ved e-handel og eller for medlemskap i Mitt Dormy
 • Etablere håndtering av din konto hos Mitt Dormy
 • For å gi deg informasjon om og behandle dine kjøp på dormy.se, for eksempel ordrebekreftelser, leveranseinformasjon, levering og garantispørsmål.
 • For å levere dine kjøp på dormy.com eller i butikk til din oppgitte adresse
 • Ved delbetaling eller kreditt og kjøp på dormy.se sendes dine opplysninger til Kreditföretaget og samarbeidspartner for betalingsløsninger på dormy.com
 • For å kunne tilby digitale kvitteringer for dine kjøp i butikk
 • For å sende nyhetsbrev og annen markedsføring til deg
 • For å samle inn og analysere informasjon om dine kjøp, som vi legger til grunn for tilbud samt markedsføring av både generell og spesifisert art
 • For å forbedre vår kommunikasjon, service, produkter og tjenester
 • For å kunne tilby fordeler koblet til ditt personlige medlemskap
 • For å kunne tilpasse dormy.com etter din atferd og dine preferanser
 • For å kunne besvare dine spørsmål
 • Invitere til arrangementer
 • Kundeundersøkelserr
 • For følgende formål behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse: Dormy behandler opplysninger om ditt kjøp for å oppfylle kravene i henhold til for eksempel bokføringsloven og forbrukerkjøpsloven.
 • Om du ikke oppgir dine personopplysninger til oss har vi ikke mulighet til å oppfylle vår avtale eller våre forpliktelser i forhold til deg.

 

LOVLIG GRUNN FOR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personopplysninger i Mitt Dormy skjer på det lovlige grunnlaget at Dormy skal kunne oppfylle en avtale. Avtalen omfatter dels kjøp som sådan, dels avtalen om medlemsvilkårene som gir både rettigheter og plikter til partene. Som medlem har du når som helst rett til å tre ut av Mitt Dormy gjennom å gi beskjed om det, hvorpå behandlingen som gjelder personopplysninger angående medlemsfordeler, profilering og forpliktelser opphører, se videre under rubrikken Mine rettigheter. 

En kortere tid etter utmeldingen av Mitt Dormy kan personopplysninger for enkelte kjøp behandles med støtte av interesseavveining.

Når det gjelder personopplysningsbehandling for å oppfylle krav som stilles av eksempelvis bokføringsloven, merverdiavgiftsloven og forbrukerkjøpsloven, er det rettslige grunnlaget for behandlingen en rettslig forpliktelse.

DIREKTEMARKEDSFØRING OG PROFILERING

Direktemarkedsføring
Dormy vil behandla dine personopplysninger for markedsføringsformål. Dine opplysninger kan komme til å anvendes for direktemarkeddsføring, nyhetsbrev, kundeundersøkelser samt for statistikkformål og kan benyttes for utsendelse per post, e-post og SMS til deg frem til det at du avregistrerer din konto eller trekker tilbake ditt samtykke. Du kan når som helst i dine innstillinger, på dormy.se eller ved kontakt med kundeservice, tilpassa gjennom hvilke kanaler du ønsker at Dormy kontakter deg. Avsender for utsendelser er Dormy golf & Fashion AB.

Profilering
Dormy vil behandle dine personopplysninger for å analysere din kjøphistorikk, din kjøpsatferd og din atferd på dormy.se med henblikk på å få mer kunnskap om deg som kunde og våre kunder i allmennhet samt for å kunne forbedre våre tilbud (profilering). For samme formål kan vi også komma til å behandle eventuelle personlige ønskemål eller preferanser som du har oppgitt til oss, f.eks. informasjon om at du er interessert i en spesiell kategori varer. Dette gjør vi gjennom å analysere hvilke kjøp du tidligere har gjort og hvilke varer du har sett på eller lagt i handlekurven på dormy.se. Basert på denne informasjonen kommuniserer vi spesifiserte budskap til deg. Gjennom å samtykke til denne integritetspolicy godkjenner du også profilering av dine personopplysninger.

HVEM KAN FÅ TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger vil ikke bli overført eller solgt til tredjeparter i reklameøyemed. Dine personopplysninger kan likevel oppgis til tredjeparter dersom dette kreves for å skaffe tjenester til deg, for eksempel til leverandører for å håndtere transporten av bestilte produkter og for distribuering av tilbud. Vi oppgir også dine personopplysninger til tredjeparter for oppdatering og påføring av informasjon fra folkeregisteret.

Vi oppgir dine personopplysninger til følgende;

 • Leverandører av IT-system innen utvikling og support. Disse virksomhetene leverer tjenester, tekniske løsninger og plattformer for Dormys medlemsprogram.
 • Leverandører av adresseopplysninger. Dormy benytter en akkreditert leverandør for automatisk henting og oppdatering av dine adresseopplysninger hos folkeregisteret;
 • Samarbeidspartnere som håndterer betaling. For å håndtere betalinger som gjøres av Dormys kunder benytter vi oss av leverandører for å garantere sikre betalingsløsninger.
 • Vi sender kun de opplysningene som er nødvendige.
 • Som medlem i Mitt Dormy oppgir vi ikke dine personopplysninger til andre samarbeidspartnere eller organisasjoner. De tilbud du får som medlem i Mitt Dormy er alltid avsender Dormy med fullstendig kontroll av oss.

 

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Dormy vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

HVOR LAGRES DINE OPPLYSNINGER?

Dormy lagrer alle personopplysninger som samles inn fra deg i EU og EØS. Vi oppgir ikke personopplysninger til tredjeparter, unntatt i situasjoner da dette er et krav som følger av en lovbestemt plikt eller for å oppfylle våre forpliktelser mot deg som kunde. Se mer informasjon under avsnittet "Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger".

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Dormy ger du medgivande till Dormy att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Dormys IT-system. Som medlem i MittDormy sparas dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Uppgifter om dina inköp sparas dock endast i 60* månader efter senaste inköp. Du kan när som helst kontakta oss och avsluta ditt medlemskap och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

*Anledning till att vi sparar uppgifter om dina inköp i 60 månader efter senaste köp är att våra produkter är sällanköpsvaror med längre livslängd. För att hjälpa dig med bästa service även efter ditt senaste köp har vi valt den tidshorisonten.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken periodpersonuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Dormy har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår Kundservice. Dormy är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Är du medlem i Mitt Dormy kan du när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare kommunikation via www.dormy.se/mittdormy , kontakta kundtjänst. Om du har lämnat ett samtycke till Dormy avseende Dormys personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke, genom att kontakta vår kundtjänst eller logga in på Mitt dormy på www.dormy.se. Dormy har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta Dormy.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

På dormy.se och dormypromotion.se kan förekomma länkar till externa webbsidor som Dormy inte har bestämmande inflytandet över. Dessa omfattas inte av denna policy

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du dataskydd@dormy.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.
Adress:
Dormy Golf & Fashion AB
Salamandervägen 29
702 36 Örebro
info@dormy.se

Tel: 0200-75 11 22
Dessa villkor har fastställts av Dormy gäller från och med 2018-02-01.