Fraktfritt över 1000

Bonus på alla dina köp

Prova järnset i 30 dagar

juni
23

Så väljer du rätt wedge

Loft. Bounce. Tjocklek på sulan. Det är mycket att hålla koll på när man ska välja wedge. Här svarar Hanna Munck, från Dormy World of Golf, på de viktigaste frågorna om klubborna som ofta är en viktig nyckel till en bra score.

Hur många wedgar ska man ha?

– Här är det svårt att vara generell, eftersom det är ganska individuellt. Men förutom din pitchingwedge, som oftast tillhör ditt järnset, så brukar man ha ytterligare två eller tre wedgar. Vad som passar dig är beroende på vilka typer av slag du vill slå och vilka styrkor och svagheter du upplever att du har. Trenden bland tourspelarna är att fler och fler av dem går ner på endast två wedgar utöver sin pitchingwedge för att få plats med fler klubbor i bagen till de lite längre slagen istället. Man kan också se att valet av antalet wedgar för tourspelarna varierar beroende på vilken bana de spelar, allt för att få ut det mesta av sin bag givet förutsättningarna för dagen. Vi hjälper gärna våra kunder att utvärdera vilka wedgar de egentligen använder mest eller vilka klubbor man behöver prioritera i sin bag.

Vilka loft ska man ha på sina wedgar?

– När det kommer till vilken uppsättning av loft du ska ha på dina wedgar så brukar man börja med att utgå från vad din pitchingwedge har för loft. I vanliga fall varierar det mellan 43 och 46 grader beroende på vilken typ av järnset du har. Den första wedgen utanför ditt järnset brukar ha 4 till 5 grader mer i loft än vad din PW har, så runt 48-50 grader är normalt lagom. När den första wedgens loft är fastställt kan man antingen fortsätta hålla detta loftspann på 4 till 5 grader till nästa wedge. Alternativt skapa ett intervall man är bekväm med spelmässigt, om du väljer att bara spela två ytterligare wedgar utöver din pitchingwedge.

Vad är bounce på wedgar? Och hur funkar det?

– Förenklat kan man säga att bounce är klubbans benägenhet att studsa mot det underlag vi slår den emot på marken. Huruvida en klubba har mer eller mindre bounce avgörs av hur klubbhuvudet är utformat. Den tekniska aspekten av vad som skapar mer eller mindre bounce i klubbhuvudets utformning avgörs av hur stor vinkel det är från framkanten av klubbhuvudets sula (leading edge) till bakkanten på klubbhuvudet, detta i förhållande till marken när vi sätter ner klubban för att adressera bollen. Tänk att vi har två wedgar framför oss som har samma bredd på sin sula men en är med låg bounce och en är med hög bounce. Vid klubbhuvudet med den höga bouncen så är det den bakre delen av sulan som vilar på marken och framkanten är en bit ifrån marken. Den andra klubban med lägre bounce har framkanten närmare marken. Har du en brant attackvinkel på din sving och tar stora torvor, så gynnas du av wedgar med hög bounce. Hög bounce är även bra på mjuka och våta underlag. Har du en flack sving och tar små torvor så rekommenderar vi standard eller låg bounce. Låg bounce passar på lite hårdare och torrare banor. Vid val av bounce till wedgar brukar jag fråga kunden angående karaktären på deras hemmabana, be dem berätta om hur de slår sina wedgar och i vilket syfte de använder vilken wedge.

Vilken sula ska man ha på sina wedgar?

– En bred sula gör klubban mer förlåtande och minskar då risken att gräva ned sig och undvika en duff. En bred sula underlättar och hjälper golfspelaren också vid bunkerslag. En lite tunnare sula blir något mer svårslagen för de allra flesta, det är något som generellt rekommenderas till skickliga golfare som hellre vill ha möjlighet att forma sina slag snarare än att ha förlåtande egenskaper.

Vad är fördelen med en lättspelad wedge?

– Fördelen är att du inte behöver träffa bollen 100% bra varje gång, även dina sämre träffar utanför centrum ger den spinn och längd som önskas. Om du spelar ett spelförbättrande järnset så får du även via en lättspelad wedge en sömlös övergång från dina järn ner till wedgarna. 

HANNA MUNCK AF ROSENSCHÖLD

Dormy World of Golf

VILL DU VETA ÄNNU MER?

MER OM BOUNCE

Ju större den bouncevinkeln är desto högre bounce har klubban. Är bouncen hög blir det svårt att komma under bollen på hårda underlag medan en lägre bounce gör det lättare. Är det mjukt i backen kan en wedge med för lite bounce gräva ner sig och då är en högre bounce att föredra.

En hög bounce (12-16) passar: 

a)    Om du slår brant på bollen och slår mycket torv.

b)    Om du ofta spelar på mjuka banor.

c)    Om det är mycket sand i bunkrarna där du spelar mest.

En medelbounce (8-11) passar:

a)    Om du slår normalstora torvor.

b)    Om du använder wedgen till många olika typer av slag.

c)    Om det är normalt med sand i bunkrarna.

En låg bounce (4-7) passar:

a)    Om du har en svepande sving och slår lite torv.

b)    Om du din bana har hårt underlag.

c)    Om det är lite eller packad sand i bunkrarna där du spelar.

VILKEN WEDGEUPPSÄTTNING PASSAR DIG?

Vill du lägga till två wedgar (utöver PW) är det viktigt att wedgen med högst loft fungerar som en allroundklubba. Eftersom du bara kommer ha en wedge med hög loft måste den gå att använda för bunker, lobbslag, fairway och ruff. Då är en mellanbounce att föredra.

Exempel på wedgeuppsättning:

50 grader med 7-10 i bounce

56 grader med 9-12 i bounce

Vill du köra tre wedgar är det viktigt att veta om du vill använda 54-56 och 58-60-gradarna till. Ska båda fungera till bunker och runt green är en mellanbounce ett bra val.

Exempel på wedgeuppsättning:

50 grader med 7-10 i bounce

54-56 grader med 9-12 i bounce

58-60 grader med 7-10 i bounce

Är planen att 54-56-gradaren ska vara din bunkerklubba och att 58-60 ska vara till för lobbslag och inte användas i bunkern?

Då är denna uppsättning bra:

50 grader med 7-10 i bounce

54-56 grader med 12-14 i bounce

58-60 grader med 4-7 i bounce

LIE DÅ?

Tänk efter vad din vanliga miss med wedgarna brukar vara. Lien på wedgarna har stor betydelse när det kommer till bollstart och skruv och även om slagen som slås med dessa klubbor är relativt korta så kan klubbans lie ha stor påverkan.

Det är vanligt att man väljer samma lie som man har på järnklubbor till wedgar med loften 48-52 grader då den typen av wedge oftast används vid fulla slag. Men på de wedgar med ett högre loft brukar en flackare lie vara att föredra på grund av uppställning och användningsområden. Har du tänkt att slå lobbslag med öppet klubbhuvud är exempelvis en flackare lie att föredra. Upplever du att tån på wedgen inte ligger mot marken och att din miss oftast är till vänster (högerspelare) så kan det vara lien som måste justeras.

Läs mer om lie HÄR

Se alla våra wedgar

Det är inte helt enkelt att få ordning på alla detaljer i sin wedgeuppsättning, men kom gärna in till oss så hjälper vi dig.