Fri fragt over 750 kr

Prisgaranti i 14 dage

Årlig bonus

Kundeservice på dansk

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

-   Aan:

Dormy Golf International AB

Salamandervägen 29 , SE-702 36 Örebro, Sweden

[email protected]

-       Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

-  Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- Adres consument(en)]¨

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is
of invullen wat van toepassing is.