Fraktfritt över 1000

Bonus på alla dina köp

Prova järnset i 30 dagar

Integritetspolicy

VARFÖR EN INTEGRITETSPOLICY?

Dormy värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Dormy. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Dormy samlar in och hur denna används.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som är medlem i vårt medlemsprogram, Mitt Dormy. Utöver denna integritetspolicy gäller även våra allmänna villkor för vårt medlemsprogram, Mitt Dormy

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Dormy Golf & Fashion AB, org.nr. 556486-7637, med adress Salamandervägen 29, 702 36 Örebro är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dormy Golf & Fashion AB är ägare till alla Dormy golfvaruhus, Dormy Outlet, dormy.com/se (och övriga landsdomäner och relaterade domäner som pekar mot dormy.com) och dormypromotion.se och tillsammans benämns de i detta dokument dessa som ”Dormy”, "vi", "oss" och "vår".

Dormy har en gemensam IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras och ägs centralt av Dormy. Dormy är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, personnummer, e-post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och butik för köpet och eventuella returer. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig När du handlar hos Dormy, besöker dormy.com/se eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Dormy behandlar information om de varor som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på dormy.com.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part Där vi inte har komplett personnummer kommer Dormy påföra denna information, via extern leverantör, för säker identifiering. För att kunna hålla en god kund- och registervård för våra medlemmar i Mitt Dormy, inhämtar Dormy regelbundet adressuppgifter från Statens personadressregister (SPAR) som är en allmänt tillgänglig källa.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
 • Kontroll av din ålder vid e-handel och eller för medlemskap i Mitt Dormy
 • Skapa hantering av ditt konto hos Mitt Dormy
 • För att ge dig information om och behandla dina köp på dormy.com/se tex orderbekräftelser, leveransinformation, leverans och garantiärenden.
 • För att leverera dina köp på dormy.com/se eller i butik till din angivna adress
 • Vid delbetalning eller kredit och köp på dormy.com skickas dina uppgifter till Kreditföretaget och samarbetspartner för betallösningen på dormy.com/se
 • För att kunna erbjuda digitala kvitton för dina köp i butik
 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
 • För att samla in och analysera information om dina köp, vilket vi lägger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
 • För att kunna erbjuda bonus och andra förmåner kopplade till ditt personliga medlemskap
 • För att kunna anpassa dormy.com/se efter ditt beteende och preferenser
 • För att kunna besvara dina frågor
 • Bjuda in till event och evenemang
 • Kundundersökningar
 • För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Dormy behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
 • Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter i Mitt Dormy sker med den lagliga grunden för att Dormy ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar dels köp i sig, dels avtalet om medlemsvillkoren som ger både rättigheter och skyldigheter till parterna. Som medlem har du när som helst rätt att träda ur Mitt Dormy genom att meddela det, varvid behandlingen som avser personuppgifter som rör medlemsförmåner, profilering och skyldigheter upphör, se vidare under rubriken Mina rättigheter.

En kortare tid efter utträde från Mitt Dormy kan personuppgifter för enskilda köp behandlas med stöd av intresseavvägning.

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Direktmarknadsföring Dormy kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst i dina inställningar, på dormy.com/se eller vid kontakt med kundservice, anpassa genom vilka kanaler du önskar att Dormy kontaktar dig. Avsändare för utskick är Dormy golf & Fashion AB.

Profilering Dormy kommer att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på dormy.se i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen på dormy.com/se. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig. Genom att samtycka till denna integritetspolicy godkänner du även profilering av dina personuppgifter.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för distribution av erbjudanden. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

 • Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Dormys medlemsprogram.
 • Leverantörer av adressuppgifter. Dormy använder en ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen (SPAR);
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Dormys kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.
 • Vi skickar endast de uppgifter som behövs
 • Som medlem i Mitt Dormy lämnar vi inte ut dina personuppgifter till andra samarbetspartners eller organisationer. De erbjudanden du får som medlem i Mitt Dormy är alltid avsändare Dormy med fullständig kontroll av oss.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Dormy vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Dormy lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket "Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter".

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Dormy ger du medgivande till Dormy att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Dormys IT-system. Som medlem i Mitt Dormy sparas dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Uppgifter om dina inköp sparas dock endast i 60* månader efter senaste inköp. Du kan när som helst kontakta oss och avsluta ditt medlemskap och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

*Anledning till att vi sparar uppgifter om dina inköp i 60 månader efter senaste köp är att våra produkter är sällanköpsvaror med längre livslängd. För att hjälpa dig med bästa service även efter ditt senaste köp har vi valt den tidshorisonten.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken periodpersonuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Dormy har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår Kundservice. Dormy är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Är du medlem i Mitt Dormy kan du när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare kommunikation via www.dormy.se/mittdormy , kontakta kundtjänst. Om du har lämnat ett samtycke till Dormy avseende Dormys personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke, genom att kontakta vår kundtjänst eller logga in på Mitt dormy på www.dormy.se. Dormy har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta Dormy.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Dormys Visselblåsarfunktion

Att agera etiskt och vidta åtgärder för att hindra oegentligheter är en viktig del av Dormy kultur. Dormys kanal för visselblåsning syftar till att, som ett komplement till företagets övriga riskhanteringsåtgärder och kontrollfunktioner, skapa goda möjligheter att fånga upp oetiska eller olagliga beteenden.

Exempel på oegentligheter att rapportera: Bedrägeri eller tvivelaktig bokföring , brott mot lag eller myndighetskrav , påtryckningar på medarbetare att bryta mot lag, våra policys eller myndighetskrav , oetiska relationer till affärspartners eller kollegor , diskriminering av anställda , olika former av trakasserier .

Rapportering av oegentligheter rapporteras till [email protected] Alla meddelanden till denna adress går direkt till en extern visselblåsaransvarig, som har god kunskap om Dormy men samtidigt är oberoende och därmed fritt kan agera på den information som lämnas. Snarast mottagande av en rapport ska visselblåsaransvarig bekräfta mottagningen samt därefter återkomma med information om utredningen inom sju dagar. Om rapporterande person önskar rapportera muntligen, meddelas detta vid rapporteringen och överenskommelse om muntlig rapportering sker. Vid muntlig rapportering, dokumenteras informationen av visselblåsaransvarig.
Alla personuppgifter om den person som rapporterar en oro och den anklagade/påstådda parten/parterna kommer att behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

På dormy.com/se och dormypromotion.se kan förekomma länkar till externa webbsidor som Dormy inte har bestämmande inflytandet över. Dessa omfattas inte av denna policy

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du [email protected]. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. Adress: Dormy Golf & Fashion AB Salamandervägen 29 702 36 Örebro [email protected] Tel: 0200-75 11 22 Dessa villkor har fastställts av Dormy gäller från och med 2019-01-01.